Przez miniony rok szkolny dzieliśmy się naszymi pomysłami na lekcje historii. Chcieliśmy pokazać, że  - zgodnie z naszymi założeniami - nasz przedmiot nie musi być zbiorem dat, faktów i innych rzeczy do zapamiętania. Nasz przedmiot to przede wszystkim myślenie, wyciąganie wniosków, empatia. Teraz jedziemy na wakacje, w czasie których - jak już głowa na m wywietrzeje od czerwcowych trudów nauczycielskiej niedoli - będziemy również myśleć, co zmienić w naszym blogu- serwisie. Teraz odpoczywajmy

Zdjęcie ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego