Udzielanie uczniom informacji na temat jakości wykonywanych przez nich prac stanowi jeden z kluczowych elementów pracy nauczycieli. Skuteczność tych działań wynika z szeregu czynników, które ogólnie podzielić można na dwie podgrupy. Przede wszystkim istotną rolę odgrywa techniczna jakość formułowanych ocen. Jednocześnie o rzeczywistym wpływie takiej oceny na dalszy rozwój uczniów decydują zwykle czynniki miękkie: osobista relacja zbudowana pomiędzy nauczycielem i uczniami, a w dużym stopniu także atmosfera panująca w danej klasie.

Kilka zasad teoretycznych: po pierwsze precyzja

Autorzy rozmaitych badań i poradników poświęconych efektywnemu ocenianiu prac uczniów wskazują z zasady kilka ogólnych cech, którymi charakteryzuje się użyteczna informacja zwrotna (tzw. feedback).

Czytaj dalej... "Jak komentować pracę ucznia?"

Opowieść o historii, która pojawia się na kartach naszych podręczników szkolnych, to zawsze opowieść o przeszłości narodu i państwa. Jeśli pojawiają się tam elementy biograficzne to są one wplecione w główny nurt narracji. Na postaci władców, dowódców wojskowych czy ludzi kultury patrzymy z perspektywy dziejów państwa. Właściwie nie mamy okazji przyjąć innej perspektywy, to znaczy spojrzeć na całość biografii jednej postaci i to, jak wielka, narodowa i państwowa historia miała na nią wpływ.

Nowy film Rafaela Lewandowskiego “Z dala od orkiestry” stwarza jednak szansę na przyjęcie tej drugiej perspektywy. Przedwczoraj, na zaproszenie Artura Wolskiego, mieliśmy okazję prowadzić w warszawskim kinie Atlantic spotkanie grupy uczniów z twórcami filmu - reżyserem Rafaelem Lewandowskim i producentką Helene Zaleski.

Czytaj dalej... "Kolejne spotkanie w Atlanticu"

Tegoroczny egzamin gimnazjalny z historii i WOS miał - jak pisaliśmy - dość przyjazną dla uczniów formę: poszczególne zadania oparto na znanych, wcześniej wypróbowanych wzorach, a poruszane zagadnienia – z pojedynczymi wyjątkami – były raczej przewidywalne. Opublikowane niedawno przez CKE podsumowanie wyników uczniów zachęca jednak, aby dokładniej sprawdzić, które polecenia okazały się dla nich najtrudniejsze, a które – najprostsze. Jednocześnie można również zweryfikować, na ile trafne były przewidywania Jacka, który już w dniu samego egzaminu próbował wskazać, z czym uczniowie będą mieli największy kłopot.

Czytaj dalej... "Analizujemy egzamin gimnazjalny"