Przeskocz do treści

Stowarzyszenie (STN)

Doklasy.pl i STN to w dużej mierze Ci sami ludzie. Dlatego, by nie tworzyć odzielnych miejsc w sieci łączymy obie inicjatywy.

STN
Szkoła Twórczych Nauczycieli

"Wstępniak STN"

Jesteśmy nauczycielami z pasją, dla których ważne jest stałe rozwijanie własnych umiejętności. Dlatego założyliśmy stowarzyszenie Szkoła Twórczych Nauczycieli. Chcemy, by pomogło nam dzielić się pomysłami na ciekawe i sprawdzone lekcje, a także by było pomocne w szukaniu inspiracji, rozmawianiu o problemach i wspólnym odnajdywaniu skutecznych rozwiązań. Wierzymy, że nie ma lepszego sposobu na rozwój warsztatu pracy niż wzajemne dzielenie się rozwiązaniami i poddawanie ich przemyślanym, wynikającym z doświadczeń modyfikacjom.

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju systemu edukacji i aktywne uczestnictwo w procesie jego zmian poprzez rozwijanie i upowszechnianie nowoczesnych form edukacji, wspieranie interdyscyplinarnego podejścia do edukacji oraz popularyzowanie efektywnego wykorzystywania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w procesie dydaktycznym.

Chcemy, żeby nasze stowarzyszenie łączyło różne środowiska związane z edukacją szkolną, akademicką i pozaformalną. Jednocześnie zależy nam również na tym, aby proces wymiany dobrych praktyk i doświadczeń nie toczył się wyłącznie wśród dydaktyków poszczególnych przedmiotów, ale pozwalał także na wymianę pomysłów pomiędzy nauczycielami różnych specjalności.

Marzymy o kształceniu skierowanym na rozwijanie twórczego i krytycznego myślenia. Uważamy, że szkoła powinna uczyć zarówno samodzielności, jak i pracy w grupie,  rozbudzać ciekawość ucznia, zachęcać go do zadawania pytań i szukania odpowiedzi. Wierzymy, że nauczyciel powinien być nie tylko wykładowcą, który dzieli się swoją wiedzą, ale też przewodnikiem pokazującym, w jaki sposób samodzielnie docierać do informacji i krytycznie z nich korzystać. Chcielibyśmy, żeby uczniowie kończący edukację chcieli i potrafili się dalej rozwijać.

Zapraszamy do współpracy z nami.

Na zdjęciu uczestnicy pierwszego, historycznego spotkania założycielskiego:

Założyciele STN

Szkoła Twórczych Nauczycieli  stawia przed sobą niezmiennie te same cele (ze Statutu)

  1. wspieranie rozwoju systemu edukacji i aktywne uczestnictwo w procesie jego zmian,
  2. rozwijanie i upowszechnianie nowoczesnych form edukacji,
  3. wspieranie interdyscyplinarnego podejścia do edukacji,
  4. popularyzowanie efektywnego wykorzystywania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK) w procesie dydaktycznym,
  5. wspieranie edukacji pozaformalnej i pozaszkolnej,
  6. wspieranie środowiska edukacyjnego w kształceniu i rozwijaniu kompetencji kluczowych,
  7. wspieranie kształcenia krytycznego myślenia oraz postaw obywatelskich,
  8. promowanie podejścia badawczego w procesie dydaktycznym,
  9. tworzenie sieci współpracy między nauczycielami sprzyjającej wymianie dobrych praktyk,
  10. wspieranie samokształcenia nauczycieli i doskonalenia ich umiejętności zawodowych.