Przez miniony rok szkolny dzieliśmy się naszymi pomysłami na lekcje historii. Chcieliśmy pokazać, że  - zgodnie z naszymi założeniami - nasz przedmiot nie musi być zbiorem dat, faktów i innych rzeczy do zapamiętania. Nasz przedmiot to przede wszystkim myślenie, wyciąganie wniosków, empatia. Teraz jedziemy na wakacje, w czasie których - jak już głowa na m wywietrzeje od czerwcowych trudów nauczycielskiej niedoli - będziemy również myśleć, co zmienić w naszym blogu- serwisie. Teraz odpoczywajmy

Zdjęcie ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego

Wojny XVII wieku to temat dość wymagający zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. Pisaliśmy o naszych pomysłach na to, jak zmierzyć się z tym wyzwaniem. Dzisiaj dodajemy kolejny trop w postaci materiałów źródłowych, które mogą być przydatne w trakcie omawiania skutków wojen tego okresu.

Prezentowane dziś materiały to głównie dane statystyczne. Ale towarzyszy im także tekst źródłowy, który pozwala lepiej interpretować cyfry zawarte w zestawieniach. Materiały warto wprowadzić na zajęciach podsumowujących wojny XVII wieku.

Czytaj dalej... "Z archiwum D – źródła do skutków wojen XVII wieku"

We środę 16 maja odbyła się matura z historii. Zdający egzamin w nowej formule (obowiązującej od roku 2015) mieli 180 minut na rozwiązanie 25 zadań oraz napisanie wypracowania na jeden z spośród pięciu zaproponowanych tematów.

Opinie, które pojawiały się  po egzaminie wskazywały, że został on odebrany raczej jako trudny. Sprawdźmy, czy słusznie. Poniżej prezentujemy nasza analizę arkusza.

Czytaj dalej... "Matura 2018"