Przeskocz do treści

Udzielanie uczniom informacji na temat jakości wykonywanych przez nich prac stanowi jeden z kluczowych elementów pracy nauczycieli. Skuteczność tych działań wynika z szeregu czynników, które ogólnie podzielić można na dwie podgrupy. Przede wszystkim istotną rolę odgrywa techniczna jakość formułowanych ocen. Jednocześnie o rzeczywistym wpływie takiej oceny na dalszy rozwój uczniów decydują zwykle czynniki miękkie: osobista relacja zbudowana pomiędzy nauczycielem i uczniami, a w dużym stopniu także atmosfera panująca w danej klasie.

Kilka zasad teoretycznych: po pierwsze precyzja

Autorzy rozmaitych badań i poradników poświęconych efektywnemu ocenianiu prac uczniów wskazują z zasady kilka ogólnych cech, którymi charakteryzuje się użyteczna informacja zwrotna (tzw. feedback).

Czytaj dalej... "Jak komentować pracę ucznia?"

Tegoroczny egzamin gimnazjalny z historii i WOS miał - jak pisaliśmy - dość przyjazną dla uczniów formę: poszczególne zadania oparto na znanych, wcześniej wypróbowanych wzorach, a poruszane zagadnienia – z pojedynczymi wyjątkami – były raczej przewidywalne. Opublikowane niedawno przez CKE podsumowanie wyników uczniów zachęca jednak, aby dokładniej sprawdzić, które polecenia okazały się dla nich najtrudniejsze, a które – najprostsze. Jednocześnie można również zweryfikować, na ile trafne były przewidywania Jacka, który już w dniu samego egzaminu próbował wskazać, z czym uczniowie będą mieli największy kłopot.

Czytaj dalej... "Analizujemy egzamin gimnazjalny"