Przeskocz do treści

Dobre praktyki poświąteczne

Najedzeni świątecznym karpiem i zabąbelkowani sylwestrowym szampanem wracamy do pracy. Być może część z nas wśród noworocznych postanowień wspomniało czasem jakieś sprawy związane z pracą w szkole. Co prawda zazwyczaj stawiamy je sobie przed początkiem roku szkolnego ale dlaczego nie poczynić ich także na początku roku kalendarzowego?

Myśląc o inspiracjach do postanowień noworocznych przypomniał mi się Kodeks Dobrych Praktyk, który  wspólnie z Jackiem i Krzyśkiem opracowaliśmy kiedyś w ramach pracy w Instytucie Badań Edukacyjnych przy okazji prac nad raportem z jednego z badań - Badania Dobrych Praktyk w nauczaniu historii.

Podstawą opracowania kodeksu były dane zebrane w trakcie wywiadów z nauczycielami - laureatami konkursu Lekcja Dobrej Historii. Natomiast celem opracowania kodeksu było opracowanie w przystępnej formie wskazówek dotyczących tego, o czym warto pamiętać opracowując własne lekcje, żeby stały się one dobrymi praktykami przydatnymi nie tylko nam ale i innym nauczycielom. Kodeks dobrych praktyk jest więc naszą sugestią adresowaną do wszystkich nauczycieli historii, którzy pragną podzielić się swymi doświadczeniami zawodowymi z innymi nauczycielami. Niech stanie się dla nas inspiracją do wymyślania dobrych lekcji i dzielenia się nimi. Dla nas był przy zakładaniu tego bloga 🙂

  1. Rozważ starannie, które umiejętności historyczne pragniesz kształtować u swych uczniów w przygotowywanym zadaniu, a także przemyśl, czy trafnie zostały zidentyfikowane wybrane przez Ciebie wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej.
  2. Korzystaj z różnorodnych metod i form pracy, nie bój się łączyć różnych rozwiązań, tym bardziej, gdy sprzyja to lepszemu kształceniu umiejętności historycznych.
  3. Przemyśl instrukcję do przygotowanego zadania, które chcesz zlecić uczniom. Postaw uczniów przed problemem, do którego rozwiązania potrzebne będzie myślenie krytyczne. Zadanie, które powierzysz uczniom nie powinno sprowadzać się tylko do mechanicznego wyszukiwania informacji.
  4. Zadbaj, by materiały źródłowe, które chcesz wykorzystać w swoim pomyśle (teksty, mapy, ilustracje itp.) nie pełniły wyłącznie dekoracyjnej roli, ale stawiały uczniów w sytuacji, w której znajduje się zwykle historyk rozwiązujący problem badawczy.
  5. Wymagaj, by uczniowie wyrażając swoje stanowisko zawsze przedstawiali odpowiednią argumentację. Przygotuj się na możliwe błędy uczniowskie, najczęściej są to ahistoryzmy.
  6. Wykorzystuj metodę projektu, ale pamiętaj, że jedną z podstawowych i oczekiwanych od uczniów umiejętności jest uogólnianie zdobytych informacji. Dlatego stosując metodę projektu lub pracę w grupach, zadbaj o to, by na koniec starannie podsumować pracę wszystkich grup razem.
  7. Zachęcaj jak najczęściej swych uczniów do różnorodnych wypowiedzi - ustnych i pisemnych. Tworzenie narracji historycznej kształtuje wszystkie oczekiwane umiejętności historyczne, zarówno w zakresie chronologii, jak też analizy, budowania własnej argumentacji oraz uogólniania pozyskanej wiedzy.
  8. Odwołuj się, zawsze - gdy tylko jest to możliwe, do historii lokalnej, nawiązując do miejsc i wydarzeń bliskich Twoim uczniom.
  9. Sprawdź – choćby podczas najbliższego sprawdzianu - czy zrealizowany przez Ciebie pomysł przyniósł oczekiwane efekty dydaktyczne.

Chętnych poznać lepiej nauczycieli, którzy realizują dobre praktyki odsyłamy do raportu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *