Przeskocz do treści

Jak planować zadania dla uczniów? Lista Sharon Friesen

Pisaliśmy na doklasy.pl kilka razy o znaczeniu planowania w pracy nauczyciela. Zwracaliśmy uwagę na znaczenie uważnego projektowania zadań dla uczniów. Przywoływaliśmy opracowany przez nas kiedyś Kodeks Dobrych Praktyk. To wszystko przypomniało mi się kiedy czytałem teksty kanadyjskiej badaczki Sharon Friesen.

Spośród wielu jej prac ukierunkowanych na stworzenie optymalnego schematu planowania działu i lekcji w dzisiejszym wpisie chciałbym bliżej przyjrzeć się radom dotyczącym planowania zadań dla uczniów.

Na wstępie zaznaczmy, że jako zadanie dla ucznia uznajemy każdą tzw. sytuację dydaktyczną. Tak rozumiane zadanie może być zarówno elementem lekcji (pytania zadane przy okazji tekstu źródłowego), może organizować całe zajęcia (zadanie opracowania prezentacji na jakiś temat w czasie lekcji) lub nawet przyjąć formę długiego projektu badawczego realizowanego na wielu lekcjach.

Poniższe zasady opracowane przez kanadyjska badaczkę zasadniczo dotyczą zadań dłuższych, ale warto pamiętać o nich także planując zadania krótkie i uwzględniać je wszędzie tam, gdzie to możliwe.  

1.       Dobre zadania to wymagająca zabawa

zatem muszą łączyć w sobie zarówno elementy zabawy angażujące uczniów emocjonalnie i intelektualnie. Można powiedzieć, że powinnyśmy dążyć do tego, żeby także starszych uczniów uczyć przez zabawę wszędzie tam gdzie tylko jest to możliwe.

2.       Dobre zadania są autentyczne

czyli nie skupiają się na poznawaniu wiedzy teoretycznej ale zawsze kierują ucznia w stronę jej wykorzystania w sytuacjach pozaszkolnych. Dlatego ważne jest bazowanie na doświadczeniach uczniów. Zadania powinny więc dotyczyć spraw, z którymi uczniowie spotykają się lub wkrótce się spotkają w życiu.

3.       Dobre zadania zmuszają uczniów do działania poza szkolna ławką

a więc na przykład w lokalnej bibliotece, instytucji kulturalnej, muzeum. Nie zawsze jest to możliwe, warto więc po prostu tak planować zadania na lekcjach, żeby ich wykonanie wymagało wstania z krzeseł i odejścia od ławek. Równocześnie dobrze jest stworzyć okazję do tego, żeby efekt pracy uczniów mogli zobaczyć nie tylko ich koleżanki i kolegi z klasy ale także uczniowie z innych klas a nawet odbiorcy spoza szkoły. 

4.       Dobre zadania wymagają od uczniów stwarzania czegoś nowego

a świetną okazją do tego są wszelkie prace wymagające kreatywnego podejścia np. w celu rozwiązania problemów, które pojawiają się na ich drodze. To niejako dopełnienie poprzedniego punktu bo doskonałą okazją do tworzenia czegoś nowego są prace terenowe, doświadczenia, wywiady itp. Idealnie jak w trakcie ich wykonywania uczniowie będą mieli okazję korzystać z wielu mediów.

5.       Dobre zadania napędzają proces uczenia się

a więc jeśli w trakcie jego robienia nasi uczniowie pójdą w stronę inną niż początkowo planowaliśmy to tylko lepiej. Wspólne ustalanie z wykonującymi zadanie celów i ich redefiniowanie w trakcie zadania sprawia, że są oni bardziej odpowiedzialni za efekt swojej pracy i są bardziej gotowi zmieniać jej kierunek jeśli natrafią na coś bardziej ich interesującego.

6.       Dobre zadania wymagają współpracy

co nie jest niczym szczególnie odkrywczym. Pamiętajmy jednak, żeby projektując zadania stwarzać środowisko do efektywnej pracy w zespole.

7.       Dobre zadania rozwijają dobre nawyki umysłowe

a więc zmuszają uczniów do szukania odpowiedzi na pytania o dowody, o ich wiarygodność i sprawdzalność, o różne punkty widzenia i wynikające z nich konsekwencje a także o istnienie połączeń pomiędzy różnymi źródłami, wydarzeniami, opiniami, procesami.

Więcej pomysłów od Sharon Freisen znajdziecie w publikacji projektu Galileo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *