Przeskocz do treści

Maraton informacyjny

Nie dyktuje notatek. Uważam, że uczenie tego, że nauczyciel - niezależnie co robimy na lekcji i tak powie "co jest ważne" jest kontrproduktywne.

Opisana lekcja została przeze mnie przeprowadzona w klasach piątych. Był to dwugodzinny blok, którego celem było przedstawienie przebiegu wojen grecko-perskich (to treść). Szczególnie jednak zależało mi na tym, by uczniowie poćwiczyli hierarchizowanie informacji ze względu na ich wagę, odróżnianie opinii od faktów, a także (co opiszę oddzielnie) czytanie mapy historycznej (to umiejętności).

Na poprzedniej lekcji omówiliśmy już przyczyny wojen i położenie imperium perskiego.

Na koniec poprosiłem jeszcze uczniów, by w domu zobaczyli krótki, pięciominutowy film dotyczący przebiegu bitwy i  i po obejrzeniu zapisali pięć najważniejszych informacji na temat bitwy.

Uczniowie przysłali mi swoje listy drogą elektroniczną, dzięki czemu wcześniej mogłem przygotować sobie materiały. Miałem to szczęście, że otrzymałem zaskakująco różnorodne informacje. Lista przedstawia się tak (pisownia oryginalna uczniów):

Na początku lekcji podziękowałem uczniom za pracę, podzieliłem ich na grupy i rozdałem im koperty z karteczkami z poszczególnymi informacjami. Poprosiłem o poukładanie ich w trzech grupach:

 1. TRZEBA WIEDZIEĆ (you must know)
 2. MOŻNA WIEDZIEĆ (you may know)
 3. RESZTA (the rest)

Same kategorie opisałem w języku angielskim, zapowiadając wytłumaczenie innego języka trochę później. Uczniowie przystąpili do pracy, w którą raczej nie interweniowałem, starałem się jedynie tłumaczyć im ich własne argumenty, kiedy nie potrafili “tego sami sobie przekazać”.

Po chwili otrzymałem cztery listy informacji podzielonych na trzy grupy. 

Poprosiłem, by uczniowie zobaczyli efekty pracy pozostałych grup i porównali je ze swoimi. Uczniowie dość często wypominali sobie błędy. Zachęcałam ich do dyskusji, prosząc o argumenty. Najbardziej kontrowersyjne były informacje, które wskazywały na liczbę ofiar i ukształtowanie terenu. Uczniowie często nie mogli się zdecydować, czy wiadomość o wielkości strat jest ważna, czy jest w tym wypadku ciekawostką. Wszędzie jednak pojawiła się informacja, kto wygrał bitwę, co przyjąłem z ulgą, gdyż często uczniowie zapominają poinformować o tym, co jest oczywistością.

Następnie każda grupa otrzymała większą kartkę, by na niej przykleić pięć wiadomości, które wspólnie uznali za najważniejsze. Powiedziałem tylko, żeby zwrócili uwagę, czy zawierają one odpowiedź na pytania, które z angielskiego nazywa się grupą 5W (dlatego wcześniej wygodniej było mi się posłużyć angielskimi kategoriami):

 • What (co się stało)?
 • Who (kto walczył)?
 • When (kiedy to było)?
 • Where (gdzie to było)?
 • Why (dlaczego to się stało)?

Była to ostatnia szansa na zmianę listy pięciu informacji. Zaznaczyłem też, że ostatni punkt (why - dlaczego to się stało) nie musi być w tym momencie brany pod uwagę, gdyż wśród podanych na kartkach informacji nie było takiej, która by o tym mówiła. Przyznam, że to był bardzo dobry, nieprzewidziany przeze mnie moment. Okazało się bowiem, że uczniowie szybko zorientowali się, że informacje 5W są już w podanych przez nich zdaniach: bitwa pod Maratonem (what) odbyła się między Ateńczykami i Persami (who) w roku 490 (when) na wybrzeżu niedaleko Aten (where). 

Część uczniów, którzy wyraźnie szybciej pracowali, poprosiłem, by zastanowili się, które informacje zawierają opinie, a które tylko informacje. Innych - by napisali na dodatkowej kartce informacje uzupełniające wypowiedź o przyczynę (why).

W końcu kartki zawisły na tablicy. Okazało się, że nie wszystkie wyglądały tak samo, ale większość zachowała zasadę 5W. 

W sumie aktywność miała kilka faz: 

 • Obejrzenie filmu i wykonanie listy informacji (uczniowie). 
 • Poprawienie oczywistych błędów, wydruk wszystkich informacji i rozdanie uczniom (nauczyciel).
 • Praca na wyborem pięciu najważniejszych informacji (praca w grupach pod opieką nauczyciela).
 • Porównanie efektów pracy w grupach przez uczniów i wprowadzenie ewentualnych poprawek.
 • Zapoznanie z zasadą 5W i kolejna szansa na poprawki.
 • Naklejenie ostatecznej listy i prezentacja na tablicy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.